ARPe©

A vezetők sikerességéhez nem csupán a szakmai tudás tesz hozzá, hanem az is, hogy képesek hatni környezetükre. Ezek a tényezők olyan „megfoghatatlan” dolgokból állnak össze, mint a mások iránt érzett bizalom, az önbizalom, a felelősségvállalás, a proaktivitás. AZ ARPe kérdőív lehetőséget biztosít ezen tényezők mérésére. Az eredmények hasznos információval szolgálnak a vezető autoritás- szintjéről és felelősségválallásáról. Az eszköz a vezetők fejlesztés és a coaching folyamat során egyaránt jól használható.

Az ARPe© (Authority Responsibility Power expanding) kérdőív az autoritás-szintjét és a felelősség­vállalást mérő eszköz. Egyedisége abban rejlik, hogy ezen tényezőket a kitöltők önbizalmával (Autoritás) és mások iránti bizalmával (Felelősség) köti össze.

Az eredményekből kibontakozó személyiség térkép rámutat a vezetők felelősségvállalási szintjére, kezdeményezőkészségükre, proaktivitásukra. Kimutatható vele az is, hogy állnak az önbizalommal, és másba vetett bizalommal, melynek felépítése nélkül a saját lábra állás nehézkes. A felsővezetők működésének sikerességét sokkal inkább a személyközi kompetenciák (bizalom, EQ) határozzák meg, mint a hard skill-ek. Az ön-, illetve másokba vetett bizalom alapvetően meghatározza a szervezeten belüli működést.

Ezért coaching-folyamat során kiválóan alkalmazható, különösen akkor várható jó eredmény, ha már van bizalom a coach és ügyfele között, és korábban felmerültek olyan témák, mint delegálás, autoriter vagy bizonytalan kommunikáció, önbizalom, kollégákba vetett bizalom, eltérés az önkép és a visszajelzett valóság között, csak néhányat említve. Fontos, hogy minél több vezető működése legyen a magas autoritás és magas felelősség kombinációja.

Csoportban alkalmazva rá lehet látni arra, hogy a csoport többsége melyik negyedben van, ez hogyan befolyásolja a működésüket, illetve ha néhányuk eredménye nagyon eltér a többiekétől, akkor hiteles és segítő beszélgetés facilitálható.

Szervezet-fejlesztés tervezésének során az ARPe támpontot ad úgy az egyén, mint a csoport fejlesztési irányainak kijelöléséhez.

A hosszú távú fejlesztési folyamatok az attitűd-változást célozzák meg. Az ezen a szinten ható, 6-8 hónapos komplex fejlesztést követően már reálisan várható, hogy a működésben megjelenő változások hosszú távon fennmaradnak.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ARPe-alapú fejlesztés érzékelhetően és mérhetően növeli

  • a szervezeten belüli bizalmat, a vezetők hatóerejét
  • a munkatársak cselekvőképességét
  • a munkatársak őszinteségét, megnyílását
  • a szervezetben a kötődés szintjét

Az ARPe© kérdőív megközelítése az egyéni – például coachingban történő – felhasználáson túl széles körű lehetőséget nyújt szervezetfejlesztő folyamatok tervezése és visszamérése során.

 

Ismertetők:

ARPe-ról általában:

https://www.youtube.com/watch?v=7ykFcIxKZnc

ARPe szervezeti alkalmazásáról:  

https://www.youtube.com/watch?v=68MPNYzCy2I

ARPe elméletéről Prezivel (angolul):

https://www.youtube.com/watch?v=BHqsuiPmuPw