Brief coaching

A brief coaching egy nagyon intenzív, kifejezetten a megoldásra fókuszáló módszer. A megszokott coaching módszerekkel ellentétben gyökeresen új szemléletet kínál, amennyiben a folyamat egy vagy két ülés alatt ér el érdemi változást, a későbbiek során is alkalmazható eredményt.

Arra az elvre épül, hogy „Semmi sem tökéletes, még a probléma sem.” A probléma feltárása és mélységi elemzése helyett a célokkal foglalkozunk, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy milyen pozitív változást fog hozni a cél elérése, mi fog másként történni, mi lesz ennek a haszna az ügyfél, illetve az egész rendszer szempontjából.

A folyamat során olyan élményeket, eseményeket keresünk, ahol az ügyfélnek sikerült már hasonló nehézségeket megoldania. Feltárjuk az ezek mögött meghúzódó erőforrásokat, azokat erősítjük meg, és az új probléma megoldásának szolgálatába állítjuk. A módszer valódi ereje abban áll, hogy az ügyfél a coach segítségével a pozitív tulajdonságokra, a meglévő erőforrásokra és ezek gyakorlati használatának megerősítésére, konkrét alkalmazására irányul. A megoldásra fókuszálás, a megoldási módok minél részletesebb föltárása további megoldási lehetőségek mozgósítását fogja maga után vonni. Tehát ahelyett, hogy azt tekintenénk át, hogy mi nem áll az ügyfél rendelkezésére a megoldás eléréséhez, azt tárjuk föl, hogy mi az, ami már megvan, és milyen további lépések elérhetőek ezek alapján. Fontos az is, hogy amit vágyott célként meg tudunk fogalmazni, részletes és szemléletes képként körül tudunk járni, ott már valójában rendelkezésre állnak a megoldás lépései is, és ez az ügyfél egyik legnagyobb erőforrása is.

Brief coaching

A brief coaching megközelítés segít az ügyfélnek ráébredni arra, akár egy találkozás alatt is, hogy az elindított folyamatokat, változásokat képes ő is saját maga számára működtetni, további külső segítség igénybevétele nélkül is. Ez a módszer azokban az esetekben különösen hatékony, amikor az ügyfél alapvetően elégedett a saját maga által működtetett folyamatokkal, és konkrét elakadásokat szeretne kezelni. Ilyenkor nem a teljes struktúra feltárása és megoldása a cél, hanem az elakadás feloldása, ami utána segít a továbblépésben.

Ebben a szemléleti keretben abból is indulunk ki, hogy az ügyfél rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, melyekre szüksége van a megoldás megtalálására. Tehát ebben a folyamatban az ügyfél a legkompetensebb a saját elakadása megoldására, ő tudja a legjobban, hogy mi a hasznos a számára a változás eléréséhez, és sokszor ennek a tudatosítása már elég is az elinduláshoz.

A folyamat nagyon intenzív, nagyon fókuszált, komoly jelenlétet igényel mind a coach, mind az ügyfél részéről, de ennek az intenzitásnak az előnye a nagyfokú gyakorlatorientáltság, illetve a megoldásra történő fókusz.