Kérdőívek a coachingban

360 fokos felmérés MTL (“Management to Leadership”) kérdőívvel

AZ MTL 360 kérdőív a menedzsment és a leadership közötti átmeneti folyamatban helyezi el a résztevőt. Az eszköz megmutatja, hogy a kitöltő hol áll a fejlődési folyamatban, mely kompetenciákban erős, és milyen területek várnak még fejlesztésre. Az eszköz használatával mérhetővé és visszamérhetővé válik a vezető fejlődése is.

ARPe©

A vezetők sikerességéhez nem csupán a szakmai tudás tesz hozzá, hanem az is, hogy képesek hatni környezetükre. Ezek a tényezők olyan „megfoghatatlan” dolgokból állnak össze, mint a mások iránt érzett bizalom, az önbizalom, a felelősségvállalás, a proaktivitás. AZ ARPe kérdőív lehetőséget biztosít ezen tényezők mérésére. Az eredmények hasznos információval szolgálnak a vezető autoritás- szintjéről és felelősségválallásáról. Az eszköz a vezetők fejlesztés és a coaching folyamat során egyaránt jól használható.

Az MBTI vagy továbbfejlesztett változata a GPOP

A coaching folyamatok során olyan eljárásokra támaszkodunk, melyek segítenek az ügyfél készségeit és erősségeit feltérképezni. AZ MBTI énkép visszajelző módszer, segít a coachnak abban, hogy meghatározza ügyfele preferenciáit. Az MBTI a személyiség négy alapfunkcióját leíró skálákkal ad képet a kitöltőről. Az MBTI 16 típust különít el, amelyek mind különböző megközelítéseket képviselnek a munka és magánélet területén. Az eszközt a vezetőfejlesztés és coaching folyamatok során egyaránt alkalmazzuk.  A GPOP az MBTI továbbfejlesztett változata.