Szervezetfejlesztés

A Cultural web modell

A Cultural Web modell a szervezeti diagnózis felállításakor nyújt igen nagy segítséget a szakembereknek. A szervezeti kultúra a szervezet milyenségét határozza meg. Információt nyújt erősségekről, megőrzendő értékekről, szokásokról, normákról, stb.  A szervezeti kultúra tudatosítása, vagy annak megfelelő változtatása nagyban segítheti a szervezet működését, fennmaradását és fejleszthetőségét. A cultural web modell  a vezetők és a szervezetfejlesztők számára egyaránt hasznos, mivel információval szolgál a szervezet jellemzőiről, erősségeiről és korlátairól.

Adizes: Szervezeti Életciklus Modell

A szervezeti életciklus modell a szervezetek életét az emberhez hasonló életciklus fázisaihoz hasonlítja. A modell az udvarlás fázisától, a felnőttkoron át, egészen a halálig vezeti le egy szervezet életét. A szervezetfejlesztők és a szervezet vezetői számára is fontos információval szolgál, ha a szervezetet el tudja helyezni az életciklus görbén. A fejlesztés célja az, hogy a szervezet elérje a „felnőttkort” (vagy éppenséggel visszatérjen oda), ahol kiteljesedhet, hiszen ekkor képes a leghatékonyabb működésre.