TTT a gyakorlatban / Train the trainer képzés

Trénereink sok éves gyakorlatukat adják át a résztvevőknek.

Milyen a jó tréner?
Mely foglalkozás áll hozzá a legközelebb?
Tanár? Edző? Pszichológus? Pap? Tudós?

A válasz: talán mind egyszerre.

Tanárnak kell lennie, hiszen a résztvevők tanulni, fejlődni akarnak és ebben a tanárok a szakértők.

Edzőnek kell lennie, hiszen a résztvevőknek nem csak elmondja, hogy mit kell csinálni, de trenírozza is őket, hiszen gyakorlás nélkül nincs valódi elsajátítás.

Pszichológusnak kell lennie, mert értenie kell a résztvevők érzéseit, és tudnia kell kezelni az esetleges nehézségeket az emberekkel.

Papnak kell lennie, mert csak akkor hiteles, ha maga is hisz abban, amit csinál és a hitén keresztül a résztvevők is megértik, elfogadják az üzeneteket.

Tudósnak kell lennie, mert minden kérdésre kell, hogy legyen válasza és a szakmai tudását is el kell fogadtatnia a résztvevőkkel.

Egy ilyen komplex kihívásnak nem egyszerű megfelelni. Ezért kiemelten fontos az is, hogy milyen alapvető módszertani megközelítést alkalmazunk a program összeállításában.

 

Intenzív fejlesztési módszertan

A program során folyamatosan több szinten dolgozunk. Az adott élményben, saját reflexiókkal, az élmény hatásán, tréneri eszközök elsajátításával és trénerként az alkalmazásban, szupervízióval. Ezért a módszereink között bemutatott elemek az elsajátítandó témáknak is szerves részét képezik majd. 

 

Fejlesztési megközelítéseink

A Growth Mindset

A növekedési szemlélet – „Growth Mindset”, Carol Dweck kutatói munkájának eredménye – az egyik legfontosabb modern gyakorlati keret mások fejlesztésére és motiválására, mind a munkahelyen, iskolákban, sportban és egyéb területeken. Amikor a fejlesztési szakember hisz abban, hogy a munkavállalók képességei fejleszthetőek, akkor a növekedési szemlélet szerint működik. Valóban, jobb eredményeket képes elérni a résztvevőkkel, mint az a fejlesztő, aki vezető, aki szerint a képességek öröklött, rögzült tulajdonságok, velünk született jellemzők, és nehezen változtathatóak (ez a képességek „rögzült” szemlélete). Minden fejlesztéssel foglalkozó szakembernek ezt a szemléletet javasoljuk.  

„Fixed Mindset” és „Growth Mindset”szemlélet közötti különbség

 

A tapasztalati tanulás

A tapasztalati tanulás David Kolb modellje a tananyagnak is része, ám az egész program összeállításának és lefolytatásának is ez húzódik meg a hátterében. A programokat úgy alakítottuk ki, hogy játékosak, akció-dúsak és dinamikusak legyenek, segítve a gyors bevonódást, ugyanakkor a mélyítés nem marad el, a tartós változás és növekedés érdekében, miközben a saját élményből a tanulságok levonására kellően lelassítunk.

 

Kevés modell, sok gyakorlat

A tréningeken inkább kevés modellt mutatunk be alaposan és gyakorlatok által, míg a háttéranyagokban további modellek és elméleti leírások hozzáférhetőek. Használunk videókat és egyéb szemléltető eszközöket a modellek minél érthetőbbé tételére. Leginkább azonban a sok gyakorlatra, az élő, „itt és most” dinamikára, valamint az erre való folyamatos reflektálásra építünk a tanulási ciklus logikája alapján. 

 

Utánkövető feladatok, házi feladatok

A három nagy (2 napos) tréninget követően utánkövető feladatokat kapnak a résztvevők. Ezek során párban vagy hármasokban dolgoznak. Ezek a gyakorlatok elmélyítik a tudást, segítenek a gyakorlatba átültetni. Nem mellesleg a GAMIFICATON alkalmazásába is bevezetnek.

 

A program menete

10 nap, 75 kontakt óra +  10 óra házi feladat

 

A fejlesztési elemek részletes bemutatása

Bevezetés a tréning modellekbe és az önismeretbe (2 nap)

Kellő önismeret nélkül nincsen jó tréner és segítő. Ezért a teljes programot egy olyan módszerrel kezdjük, ami ismét két szinten használható, a résztvevők önismeretének elmélyítésére, az emberi különbözőségek elfogadására, és kezelésre. 

A tréningprogram segít felfedezni és megérteni a különbözőségek okait. Utat mutat, hogyan tudhatunk meg trénerként többet magunkról és másokról, illetve hogyan építhetünk erre céljaink elérése érdekében.

Ahhoz, hogy a legmegfelelőbben tudjunk alkalmazkodni a tréningrésztvevők igényeihez, ismernünk kell saját preferenciáinkat. Más szóval azt, hogy melyek a ránk leginkább jellemző, általunk legszívesebben választott kommunikációs módok, melyek a személyes erősségeink és melyek azok a területek, ahol nehézségeink lehetnek.

A program segít feltárni saját személyiségünket, és abban, hogy a saját személyiségünknek leginkább megfelelő fejlődési stratégiát alakíthassuk ki, valamint hozzájárul más személyekkel való hatékonyabb kommunikációnkhoz.

Ehhez a résztvevők tapasztalatától függően az MBTI vagy a PCM ™ kérdőívet használja alapul.

A modell elméleti részében is sok minden történik:

A Tréning modellekkel való ismerkedést és a különböző tanulási stílusokkal való találkozást az önismeret játékos feladatai közé osztjuk el, hogy a kognitív kapacitásokat is kellően leterheljük.

Az emberi csoportokkal többféle megközelítésben foglalkozhatunk, és ennek komoly irodalma van. trénerként ezeket az elveket röviden érdemes megismerni. A tréningen kitérünk

Moreno: Pszichodráma gyökerei
Kurt Lewin: a T-csoport
Rogers: Személyközpontú csoportok

Foglalkozunk továbbá az egyedi különbségek mentén a tanulási stílusok különbségeivel (Kolb Alkalmazkodó, Divergens, Asszimiláló/konvergens) és a felnőttképzések kihívásaival.

 

A tréning dinamika alakítása (2 nap)

A csapatok együttes fejlődésének alakításában a legnehezebb pont a dinamikák tudatosítása és azok felhasználása a saját javunkra.

Ebben a modulban a résztvevőket megismertetjük a csoportokat jellemző folyamatokkal és történésekkel, miközben több modellt is megismerünk szintén saját élményen keresztül.

Tematika szerint:

A csoportdinamikai elemek közül foglalkozunk

 • Csoportszerepekkel (Belbin-modell)
 • Csoportnormákkal
 • Interakciók (Bales és Borgata kategória rendszere TA)
 • Indulatáttétellel
 • Csoportfejlődés fázisaival
 • A Fokális konfliktussal
 • Az ellenállások típusaival a Gestalt felosztás szerint és azok kezelési módjával csoportban

Közben az interakciókból kibontakozik majd a résztvevők csoportvezetési stílusa, és beszélgetni fogunk a feladatok funkciójáról, a tréner szerepéről és felelősségéről a folyamatban a csoport kezdetétől a lezárásig (Interjú, Tervezés, Tematika, Indítás, zárás)

 

Moderáció (1 nap)

A moderáció a csoport-együttműködés egyik legeredményesebb módszere. Bevonja az embereket a tervezés, a problémamegoldás vagy a tanulás folyamatába.  A strukturált folyamatot egy moderátor biztosítja, mégis a résztvevők irányítják az eredményeket. Mindez szórakoztató, motiváló, és rövidebb idő alatt nagyon jó eredményekhez vezet.

A módszer 1968-ban jött létre Németországban. Kizárólag ezzel a technikával tudtak konstruktívan együttműködni a diákmozgalmi csoportokkal. Azóta német, majd francia és angol cégek is felismerték hasznosságát. Manapság a német cégek 80%-a rendszeresen alkalmazza ezt a technikát.

A moderáció nemcsak egyszerűen technikai segédeszközök (PinWand, kártyák, tűk, pontok stb.) használatát jelenti. A moderáció olyan módszer, mely megmutatja az embereknek, hogyan lehet a célt és a folyamatot szem előtt tartva interaktív módon együttműködni ahhoz, hogy a közös élet, tanulás és munka egyszerű és eredményes legyen.

Mivel a módszer vivőeszköz, bármilyen meglévő és használt módszerrel, menetrenddel szabadon kombinálható, szükség esetén részeit külön-külön is fel lehet használni. A folyamatban résztvevő személyek értéke és hozzáállása az, amely az eredményt döntő módon befolyásolja.

Moderáció mindaz, ami:

 • feltételezi, hogy az összegyűlt emberek eléggé érettek ahhoz, hogy saját problémáikat meg tudják oldani
 • figyelembe veszi, hogy az emberek, akiket a szükséges folyamat érint, a maguk módján próbálják majd megoldani a feladatokat
 • figyelembe vesz más véleményeket, megengedi és tolerálja a helyzet más és új nézőpontú szemléletét is
 • általános szabályként fogadja el a tényt, hogy egy embercsoport sokkal több tudással bír, és többet érhet el, mint az egyén
 • figyelembe veszi azt a tényt is, hogy az ember emocionális lény, ezért képtelen százszázalékosan racionálisan tevékenykedni

A moderáció alkalmazási területei:                                             

 • Megbeszélések és konferenciák kommunikációs folyamatai
 • Problémamegoldó csoportmunkák (Projektülés, workshop, team coaching, problémaelemzés, ötletgyűjtés stb.)
 • Oktatási folyamatokon, tréningeken, iskolákban, a felnőttképzésben, továbbképzéseknél, kongresszusokon és szemináriumokon
 • Az értékesítésben, prezentációknál és tanácsadó-kliens megbeszélések során.

A moderáció az a vizualizációs, folyamatszabályozó rendszer, mely garantálja a csoportos értekezletek, megbeszélések és együttműködések sikeres kivitelezését, időbeni tervezhetőségét és eredményességét. A módszer alkalmazása lehetővé teszi a megbeszélések, értekezletek sikerének megismétlését, témától függetlenül.

E rendszer segítségével bármely téma feldolgozásának folyamata megtervezhető.

 

Hatékony Prezentáció Kurzus (1 nap)

A kurzus célja: A szokványos prezentációs tréningek helyett ebben a kurzusban nem a formai elemeken, hanem magán az üzenet összerakásán van a hangsúly (szándék, szerkezet, hatás). Az üzenet ereje teszi karizmatikussá és inspirálóvá a vezetői kommunikációt.

Megvalósítás: A hatékony üzenet szerkezetének megtanulása egyszerű és könnyen alkalmazható struktúrában, majd az egyes lépések közös gyakorlása. Az egyes alkalmak között házi feladatként egy-egy beszédre kell felkészülniük a Résztvevőknek. A tréner és az egymástól kapott visszajelzésekből építkezünk.

A hatékony üzenet szerkezete:

A játékon alapuló fejlesztés a legegyszerűbb szöveges (kérdés-felelet) formától egészen a kifinomult multimédiás formáig sokféle szinten megvalósítható. A lényeg, hogy az mindig illeszkedjék a résztvevők kultúrájába.

 

Outdoor tréning tartás (2 nap)

Miért outdoor?

Többségünk a hétköznapok nagy részében ugyanabban a munkakörnyezetben, ugyanabban a struktúrában és ugyanabban a szerepben végzi tevékenységét. Sokszor két dimenziósan látjuk egymást, és a munkatársakról keveset tudunk. Az outdoor élmény két okból fontos egy tréningen:

 • az egyébként 2 dimenziós munkatárs képet harmadik dimenzióval egészíti ki. Hamar felpuhulnak a cégből ismert viselkedési minták, új elemek jelennek meg, a konfliktusok és a bizalmi kapcsolatok is intenzívebbé válnak.
 • Hamarabb kiderülnek, hogy a berögzült rutinok miért is nem működnek.
 • másrészt az egész testen megélt élmény sokkal intenzívebb és tartósabb tanulást tesz lehetővé.

Ebben a modulban lesz igazán téma a tapasztalati tanulás módszertana.

David Kolb megfogalmazása szerint: „a tapasztalati tanulás egy olyan folyamat, mely során a tudás a tapasztalat átalakulása által jön létre.”

Tapasztalati Tanulás Modelljében négy lépést határozott meg:

 • Az első a konkrét tapasztalás,
 • a második a tapasztalás megfigyelése és ezen megfigyelések visszajelzése,
 • a harmadik a visszajelzéseken alapuló absztrakt koncepciók kialakítása (azaz a tanuló témájával, működésével strukturális hasonlóságot mutató elemek és minták kiemelése és a kívánt változás eléréséhez szükséges módosítások meghatározása),
 • a negyedik pedig ezeknek a koncepcióknak a próbája és alkalmazása.

Ezen lépések körkörös ismétlése által egy spirálszerű fejlődés megteremtésére nyílik lehetőség. Négyszakaszos modelljének alkalmazása azonban nem csak készségek fejlesztésére nyújt lehetőséget, hanem az egyes viselkedések, szokások megváltoztatásához is hozzásegíthet (mind önmagunk, mind mások tekintetében).

Ebben a modulban a résztvevők sok kültéri feladatot ismernek meg, és képessé válnak a megfelelő gyakorlatok kiválasztására, mely a programjuk céljához legjobban illeszkedik.

 

Tréningek gyakorlati kivitelezése, tréneri vizsga (2 nap)

A lezáró két napban a fókusz a tréning folyamatának menedzselésén lesz. Hogyan keretezünk tréninget? Milyen hibákat véthetünk? Hogyan zárjuk a tréninget?

A tréning második felében a hangsúly a résztvevők mini vizsga feladatára irányul. Párban felkészülnek 1-1 tréning modul megtartására a csoport számára. A tréning részfeladatot a tréning folyamatának dinamikája alapján választjuk ki, az előző alkalommal sorshúzással derül ki, melyik dinamikai részt tartja a pár. A résztvevők értékelését is a résztvevők végzik, ami egy profi tréner visszajelző képességének is az erőpróbája.

A tréning tervezett időpontjai:

Március 20-21 – péntek-szombat,
Május 15-16 – péntek - szombat
június 5-6 – péntek - szombat
június 19-20 -  péntek – szombat
Június 26-27 péntek-szombat

 

További információk, kommunikáció:

Németh Zita - neemeth@t-online.hu
Tóth Diána Evelin - toth.diana.evelin@gmail.com