Az MBTI vagy továbbfejlesztett változata a GPOP

A coaching folyamatok során olyan eljárásokra támaszkodunk, melyek segítenek az ügyfél készségeit és erősségeit feltérképezni. AZ MBTI énkép visszajelző módszer, segít a coachnak abban, hogy meghatározza ügyfele preferenciáit. Az MBTI a személyiség négy alapfunkcióját leíró skálákkal ad képet a kitöltőről. Az MBTI 16 típust különít el, amelyek mind különböző megközelítéseket képviselnek a munka és magánélet területén. Az eszközt a vezetőfejlesztés és coaching folyamatok során egyaránt alkalmazzuk.  A GPOP az MBTI továbbfejlesztett változata.

A világon leggyakrabban használt típus meghatározó módszer a Jung elméletére épülő Myers-Briggs Type Indicator.  Hangsúlyozottan szeretnénk kiemelni, hogy ez egy típus indikátor – nem teszt, itt nincsenek jó vagy rossz válaszok. Egy Énkép visszajelző módszer, mely  Preferenciákról szól, nem erősségekről vagy készségekről.

Azt mutatja meg nekünk, hogy mi a személy számára a „természetes, előnyben részesített módja mentális energiái használatának és irányításának”

Az indikátor alapja a személyiség 4 alapfunkciója mentén elkülöníthető skálák alapján jellemezni az illetőt. A következő ábra szemlélteti ezeket a skálákat:

Az MBTI vagy továbbfejlesztett változata a GPOP

 

Az E-I extraverzió-introverzió tengely a természetes fókusz irányultságát, az energiamerítés módját mutatja meg:

Az Extravertált típus:
A külvilág és a benne levő emberek és dolgok töltik fel energiával

Az Introvertált típus:
A belső világból, gondolataikból, elképzeléseikből és ötleteikből építkeznek, merítenek erőt

 

Az S-N (Sensing-iNtuition) skálán az információgyűjtés preferált módjával ismerkedünk meg:

Érzékelő/Sensing  típus:
Visszamenőleg átvizsgálja a felhalmozott információs anyagokat, hogy releváns tapasztalatokra, példákra leljen, és azt alkalmazza az új ötletek, megközelítések kialakításához.

Az intuitív típus:
Előre tekint a lehetőségekre és újabb és újabb ötletekkel áll elő.

 

A T-F (thinking-feeling) tengelyen a döntéshozatal jellegzetességei mentén különítjük el a személyeket.

Gondolkodó/thinking típus:
Egy lépést hátralépve tárgyilagosan tekint a szituációra és objektív, logikus döntést hoz.

Érző/feeling típus:
Beleéli magát a szituációba, azt mérlegeli ő mit hogyan tenne és mit érezne az adott helyzetben, és egy személyre szabott, szubjektum központú döntést hoz.

 

Végül az utolsó dichotómia, a J-P (judging-perceiving) tengely,mely már nem közvetlenül Jungtól, hanem a teszt megalkotóitól származik az élethez való viszonyulásunkról, szervezettséghez és tervezéshez kapcsolódó attitűdünkről ad iránymutatást.

Megítélő/ Judging típus:
A feladatokhoz tervezetten, ütemezetten, szervezetten és strukturáltan közelít.

Befogadó/észlelő /Perceiving típus
A feladatokhoz spontán módón, rugalmasan közelít.

 

A skálákon egymástól függetlenül elért értékek aztán 16 betűkombinációkkal jellemezhető típusba rendeződnek.

Az MBTI vagy továbbfejlesztett változata a GPOP

 

Amire a fejlesztésben támaszkodunk, az a rendszer lényege: tehát, hogy az eltérő személyiségű embereknek teljesen más a kommunikációs stílusa és igénye van. Van, aki akkor érzi jól magát, ha nagyon személyes megszólítással fordulnak felé, másokat viszont ez egyáltalán nem érdekel, mert inkább a feladatra összpontosítanak. Ha utóbbi emberektől a családjuk iránt érdeklődünk, idegesek lesznek, sőt, a dicséret is lepereghet róluk, mert végig azon fognak gondolkodni, mikor jössz már elő a farbával. Míg előbbiek akkor lesznek idegesek, ha rögtön a tárgyra térsz: úgy fogják érezni, nem veszed emberszámba őket.

Miért éppen ezt a rendszer használjuk a fejlesztésben?

A vezető személyiségtípusa előrevetít egy konkrét vezetői stílust. A jó vezető azonban nemcsak a saját stílusa szerint képes működni, hanem a stáb minden egyes tagjának személyiségével is képes megtalálni a hangot. A fejlesztés során elkezdjük megnézni, mi az, ami neki természetes módon megy, és mi az, ami nem annyira jön ösztönösen, és abban kezdjük támogatni. Ha abban a szerencsében van részünk, hogy a munkatársak is kitöltik, akkor közös nyelvet találnak a beszélgetéshez, a fontos kérdésekhez, és nem vitatkozással, személyeskedéssel megy el az idő.

A jó vezetőnek, oktatónak tehát alkalmazkodnia kell a munkatársak személyiségéhez, miközben természetesen a kommunikációja tartalma nem fog változni. A rendszer arra tanít, hogy fogadjam el: mások vagyunk. Az a jó, hogy mindeközben magamon sem kell erőszakot tennem.

Még több információ az MBTI-ról itt

http://lelektanitipusok.net/forum/4

http://www.opp.com/MBTI

Mi a GPOP?

A GPOP a Carl Gustav Jung elméletére épülő személyiségtipológia, a Myers – Briggs Típus Indikátor©, (MBTI) továbbfejlesztett változata. A GPOP személyiségprofil kérdőívet nagy sikerrel alkalmazzák a vezetésfejlesztésben, együttműködés fejlesztésben, tehetségmenedzsmentben, és a (vezetői) önismeret elmélyítéséhez is.

Az MBTI 4 preferencia-dimenzióját (Energia, Észlelés, Döntéshozatal, Életstílus) a GPOP  egy ötödikkel, a Stressz-skálával kiegészítve vizsgálja a személyiséget. A nyugodt (Calm) és feszült (Tense) típusok azt mutatják, hogy milyen módon viszonyul a kérdőívet kitöltő egyén a stresszhez. Ez az információ segíthet a stresszel kapcsolatos megküzdési stratégiák finomításában és fejlesztésében is.

Még több információ a GPOP-ról itt

http://www.goldenllc.com/About_GPTP.htm

És végül egy kis érdekesség a sorozat kedvelőinek:

Az MBTI vagy továbbfejlesztett változata a GPOP