Coaching - A személyes hatékonyság fejlesztése

Kinevezték vezetőnek és munkájában ezzel egészen új szemléletre lenne szüksége?

Munkatársait szeretné motiválni, de úgy érzi, már minden lehetőséget kimerített?

Komoly konfliktust érzékel munkatársaival/főnökével, és nem tudja hogyan kezelje úgy, hogy az mindenkinek javára váljon?

Szeretne előre lépni a ranglétrán? Hogyan építse fel a saját márkáját?

Új munkahelyre került, és szeretne minél hamarabb jól teljesíteni?

Úgy érzi a munka felemészti? Egyensúlyra vágyik?

A fenti esetek csak a leggyakoribb kiragadott példák azok közül, amikor életünk során olyan helyzetbe kerülhetünk, melyek megoldására vagy előrehaladásunk érdekében fontossá válhat önmagunk fejlesztése. A coaching folyamata olyan segítséget nyújt, mely által eredményesebbé válhatunk magánéletünkben és szakmánkban egyaránt. A coach olyan szakértői támogatást nyújt, amely arra inspirál, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból.

 

Mi a coaching?

Coaching - A személyes hatékonyság fejlesztéseA coaching egy olyan szolgáltatás, mely során a coach szakértői támogatást nyújt. Alapja a coach és ügyfél közötti partneri együttműködés. A folyamat kreatív, személyközpontú és egyénre szabott. A coaching cél és eredményorientált, az ügyfél egyéni fejlesztésére fókuszál. A coach nem tanácsaival látja el a partnert, hanem a megoldásokra, és azokhoz vezető útra tereli az ügyfél figyelmét. Segít meghatározni a fejlődési célt, a feldolgozás módját, kereteit, valamint a problémák értelmezése helyett a megoldások kidolgozását helyezi fókuszba. A coaching folyamat olyan élmény, melynek megtapasztalása által az ügyfél képessé válik saját belső erőinek mozgósítására, személyes maximumának elérésére.

A coaching történhet egyéni formában, vagy csoportosan. Módszertanait tekintve is számos megközelítés létezik, melyek közül érdemes azzal dolgozni, mely az ügyfélhez és az ügyfél témájához leginkább illeszkedik.

 

FONTOS:

A coaching nem PSZICHOTERÁPIA! Bár fókuszában hasonlóan az egyén fejlesztése áll, és sokszor a témái is átfedésben vannak. A coach azonban

  • mindig azon a témán és célon dolgozik, amit az ügyfél behoz, nem a saját diagnózisára építi fel az ülést, nem akarja az ügyfelet oda eljuttatni, ahová ő jónak látja.
  • a jövőre, az előrevivő megoldásokra fókuszál, a múlt feldolgozásával, gyermekkori történések megértésével nem dolgozik.
  • nagyon erőteljesen cselekvés – és eredmény orientált, minden ülés célja a konkrét cselekvési lépések kidolgozása.
  • a coaching előfeltételezése szerint az ügyfél egészséges, fejlődőképes, pszichés rendszere beépítette a társadalmi normákat, képes az önálló gondolkodásra és döntéseiért felelősséget vállal.

 

A Coaching irányzatai:

A coaching irányzatai többségében a pszichológia és határtertületeinek irányzataiból indulnak ki.

 

Gestalt alapú coaching

Arra a működésre épít, hogy az emberi elme a körülötte lévő világot értelmes mintázatokba igyekszik szervezni. Ezek a mintázatok aztán szemléletté, szemüveggé és rutinná merevednek. Új látásmódokat a régi mintázatok „szétrázásával“ a káosz állapotában megmerítkezve és azon túllépve vagyunk képesek kialakítani. Ebben a folyamatban segít a Gestalt –coach.

 

TA-alapú coaching

A tranzakció alapú coaching gyökerének megfelelően az emberek közötti kapcsolatokat egyfajta adok-kapok (tranzakció) szemlélettel elemzi, ezeket a viszonyokat igyekszik nagyon tisztán, világosan, szándékaikban is nyíltan áttekinteni az ügyféllel, így segítve őt át az elakadásain.

 

NLP-alapú coaching

Az NLP az emberi működések nyelvi meghatározottságából indul ki. A nyelv az az eszköz, mely programozza az agyunkban a kapcsoaltokat és működéseket teremtei meg (számítógépes hasonlattal élve az agy a hardware és a nyelv a szoftver). Lényege, hogy a képességeink a hardware és a software viszonyában meghatározottak, így a jelen állapot és a vágyott állapot közötti híd különböző módszerekkal való felépítésével (akadályok azonosítása, cselekvési szándékok megértése, belső parancsok felismerése és felülírása, új erőforrások hozzáférhetővé tétele) révén alakítunk ki új készségeket a cél elérésére. Sokat épít a folyamat a modellezésre, a sikeres minták felfedezésére, belső párbeszédekre és a hétköznapi transz erejére.

 

Brief-coaching vagy Megoldásközpontú módszer

Gyökerei a Brief terápiába nyúlnak vissza, ahol a nehéz körülmények miatt a terápia csak egyetlen ülésig tarthatott – ebbe az egy ülésbe kellett a lehető legtöbb előrelépést belesűríteni. Ez a módszer a vágyott állapotra koncentrál, csak a megoldás van a középpontban, hiszen az is leehtséges, hogy a probléma és megoldása nincsenek is ok-okozati viszonyban. Az ügyfél eddigi lépéseit, eddigi módszereit tárja fel, és ezeket, mint meglévő erőforrásokat erősíti fel addig, hogy konkrét akciók születnek a cél elérésére. És sokszor (legtöbbször, majdnem mindig) elég egyetlen ülés.

Természetesn van még sok más is, coachok a fent említetekkel dolgoznak leggyakrabban.

 

Milyen témában keressünk coachot?

Vezetés és vezetőfejlesztés

Kompetenciafejlesztés és teljesítmény növelés

Különleges kihívások, feladatok és szokatlan helyzetek megoldása

Változás és változtatás kezelése, elindítása, végig kísérése

Együttműködés kérdései

Munka-Magánélet egyensúlya, egészség megőrzése

Diverzitás, Kultúrális különbözőségek kezelése

Konfliktushelyzetek megoldása, krízisek kezelése