Gestalt coaching

A szó alakot, formát jelent, a módszer egy német, akkor még elsősorban a vizuális megismerés folyamatait vizsgáló pszichológiai irányzatból fejlődött ki. Lényege, hogy a látható és láthatatlan világ a tapasztalataink hatására rendszerbe, struktúrába rendeződnek, ami később gyorsabbá és hatékonnyá teszi számunkra az új, ismeretlen helyzetekkel történő megbirkózást.

Vannak azonban olyan élethelyzetek, ismert vagy ismeretlen szituációk munkahelyi környezetünkben vagy mindennapi életünkben, amikor ezek a rendszerek nem működnek, az addig alkalmazott megoldási módjaink nem hozzák azt az eredményt, amit vártunk tőlük. Ekkor sok esetben azt tapasztaljuk, mintha a világ megismerése és megértése bizonytalanná válna. Idővel ebben a káoszban, bizonytalanságban új alakokat, formákat kezdünk észrevenni, melyek új rendszerekké állnak össze. Ezeket aztán beépítjük a viselkedési, megoldási módjaink közé, működtetjük egy ideig, majd újra átmeneti, kereső időszak következik. 

A gestalt szemlélet legfontosabb eszközei a rendszerszemlélet, a tapasztalati tanulás és a gestalt ciklus.

 

A tapasztalati tanulás Kolb által leírt modellje az alábbi lépésekből áll:

1. Tudattalan inkompetencia. Példa: a kisgyermek édesapja mögött ülve az autóban határozottan biztos abban, hogy ő is tudná vezetni az autót.

2. Tudatos inkompetencia. Példa: ugyanez a gyermek a megfelelő korba lépve elkezdi az autóvezetői tanfolyamot, ahol szembesül azzal, hogy ez nem is olyan egyszerű.

3. Tudatos kompetencia. Példa: az autóvezetői tanfolyam elvégzésével megtanulja az indulás, sebességváltás, megállás stb. lépéseit, de ezek működtetéséhez még odafigyelésre van szüksége.

4. Tudattalan kompetencia. Példa: Több ezer kilométer levezetése után ezek a folyamatok automatikusak, egyáltalán nem vagyunk tisztában a végrehajtott lépésekkel.

Amikor ezután átülünk egy versenyautóba, az egész folyamat kezdődik elölről.

Gestalt coaching

 

 

A gestalt ciklus modell 7 fő lépést tartalmaz:

1. Sensation / Érzékelés – a coach itt arra helyezi a hangsúlyt, ahogy az ügyfél a történésekről beszél, illetve arra, hogy ezek az információk hogyan hatnak, milyen érzeteket keltenek, és erről az neki visszajelzést (példa: „Kiszáradt a szám, fáj a fejem.”)

2. Awareness / Tudatosítás – a korábban tapasztalt érzések értelmezése, a belső történés megnevezése (példa: „Lehet, hogy szomjas vagyok? Száraz a levegő?)

3. Mobilisation / Mozgósítás, energia mobilizálás – az eddigiekben feltárt érzetek, helyzetek értelmezése, megoldási ötletek gyűjtése (példa: „Innom kellene.”)

4. Action / Cselekvés – az eddigiek megoldására tett konkrét lépések megtétele, cselekvésbe való átfordítása (példa: „Töltök magamnak.”

5. Contact / Kapcsolódás – a megtett lépések következtében létrejött változások detektálása saját magunkban és a környezetünkben. Itt történik a megértés integrálása is (példa: „Oltja a szomjam. Jólesik. Csökken a szomjúságom, nem fáj már úgy a fejem.”)

6. Satisfaction Lecsengés – az eddig történtek összegzése, ez is egy tudatosítási folyamat, fontos kérdése, hogy mit tanultam belőle. (példa: „Tényleg szomjas voltam. Nálam a száj szárazság és a fejfájás együttesen a szomjúság jele.”)

7. Withrawal / Visszalépés, lezárás – a pihenés, megnyugvás, ünneplés szakasza. (példa: „Leülök és megiszom még egy pohárral.”).

 

Gestalt coaching

 

A gestalt szemléletű coach feladata, hogy az átmeneti, bizonytalanságokkal teli időszakban segítse, támogassa az ügyfelet az új rendszer megtalálásában, kialakításában, fölépítésében és működtetésében. Mindig az „itt és most” helyzetből indul ki, az aktuálisan megjelenő gondolatok és érzések elfogadását segíti. A megközelítésből adódik, hogy az egyént, csoportot, szervezetet egyaránt egy egész, egy rendszer részeként és nem önmagában szemlél. Így az elért változás sem csak az egyénben vagy a csoportban megy végbe, hanem befolyásolni fogja a teljes rendszer működését, új struktúrákat kialakítva.

A valódi változás létrejöttéhez a coaching folyamatban elengedhetetlen a valódi kapcsolat létrejötte két ember között, mert csak így élhetőek meg az adott pillanatban létrejött érzések és gondolatok őszinte feltárása.